Politiattest

Politiattest for tillitsverv i NIL - 2016

Alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller menneske...