Årsmøte i NIL Orientering

20180811_103205

3. mars kl. 2000 - Sørkjosen skole

NIL Orientering innkaller til årsmøte tirsdag 3. mars kl. 20.00.  Sted: Sørkjosen skole.

Møteinnkalling og saksliste