Ekstraordinært digitalt årsmøte onsdag 24. juni (Teams)

Det blir ekstraordinært digital årsmøte onsdag 24. juni på Teams. Påmelding skjer vha. nettsidene her.Hvis du ønsker å sende inn en sak til sakslista, kan denne legges ved her.