Foreldremøte for Ski og Skiskyting 2. des. 2019

Foreldremøte

 

NIL Ski og Skiskyting inviterer til foreldremøte for alle som har løpere i 10 års-klassen (f. 2010) til og med junior.  

Mandag 2. desember kl. 20.00 i Saga Skihus

Styret ønsker å informere samt få innspill fra foreldre i forhold til jobben som gjøres med å utvikle klubben videre.  

 

Tema:  

  • Kort informasjon om treninger - status
  • Informasjon om sesongen 2019-2020 - Viktige renn, organisering m.m.
  • Egne arrangementer - Hva forventes av foreldre i forbindelse med arrangement?
  • Informasjon om utvalg og deres jobb
  • Status Saga Skianlegg - hva er planene framover?
  • Budsjett 2019-2020
  • Eventuelt

Saker under eventuelt meldes Kjetil Hallen innen søndag 1. desember.

Dette blir årets viktigste ski og skiskyttermøte i klubben, og vi ber om at alle løperne er representert med foreldre/foresatte. 

 

Velkommen!

Hilsen styret i NIL Ski og Skiskyting