Info ang. foreldre/ledere på ski- og skiskytterrenn 2020-2021

IMG_2968

NB! Påmeldingsfrist for foreldre på langrenn

På grunn av Covid-19 vil det være regulering på hvor mange foreldre og ledere som kommer inn på stadion i forbindelse med ski- og skiskytterrenn.  Pr. desember kan arrangøren kun slippe inn kohorter på inntil 200 personer i ganger. På renn med mange deltagere, vil det kunne bli delt inn i to kohorter pr. dag.  I slike tilfeller kan en leder/forelder IKKE være deltager i begge kohortene.  Klubbene i Troms har blitt enige om felles retningslinjer for arrangementene, men hver kommune må i tillegg følge egne regler.  Det er derfor viktig å lese innbydelsen nøye og følge med på arrangørens hjemmeside/facebook i forkant av arrangementet.  Det er ulike retningslinjer for langrenn og skiskyting.

 

Langrenn

Hver klubb vil få tildelt en kvote fra arrangøren på for hvor mange ledere/foreldre som slipper inn på stadion under arrangementet.  Nordreisa IL kan disponere sin kvote som vi selv ønsker.  Innen en gitt frist, må Nordreisa IL sende inn liste over de foreldre/ledere som skal representere klubben.  De som ikke står på lista, slipper ikke inn på stadion. Det er ikke anledning til å bytte navn på lista etter at den er sendt inn. I utgangspunktet vil det være mulig å bevege seg i løypene utenfor stadion, men det er ulik tilgang til løypenettet avhengig av hvordan stadion er organisert.  

For å administrere dette, innfører Nordreisa IL påmelding for foreldre/ledere som ønsker å være med på skirenn.  

Påmelding for foreldre vil foregå slik:

  • Alle foreldre som ønsker å være med på skirenn, må sende påmelding til utvalgt hovedleder for Nordreisa.  Fristen for foreldrepåmelding er samtidig med påmeldingsfristen for utøverne, normalt man/tirs før konkurransen.  Merk dere at det er tidligere påmeldingsfrist til renn i år enn tidligere.  På grunn av kohortene, er det IKKE anledning til å etteranmelding hverken ledere/foreldre eller løpere. 
  • Hvis det er flere foreldre/ledere som ønsker å være med enn kvoten til Nordreisa IL tillater, blir det loddtrekning.
  • Alle foreldre/ledere som melder seg på klubbens kvote, må regne med å ta lederoppgaver på vegne av klubben.  Det vil si at de foreldrene/lederne som slipper inn på stadion må ivareta ALLE løperne til Nordreisa IL.  

Vi har foreløpig plukket ut hovedledere for renn i desember og januar:

  • 06.12.2020: Bardufoss, kretsrenn:  Espen Li   - NB! Foreldrepåmelding innen fredag 04.12 kl. 23.59
  • 13.12.2020: Tromsø kretsrenn: Christin Andersen
  • 19.12.2020: Bardufoss, kretsrenn: Harriet Steinkjer Nystu
  • 27.12.2020: Bardu, kretsrenn: Karl-Gunnar Skjønsfjell
  • 16.01.2021: Skjervøy, sonrenn: Eirin Henriksen
  • 23.01.2020: Kvaløysletta, kretsrenn: Vibeke Gamst

 

Skiskyting

På skiskytterrenn er hovedregelen at en leder/forelder pr. løper slipper inn på stadion. På Bardufoss 5. desember er det et krav om at leder/forelder må gå inn porten sammen med løper. Arrangørklubbene vil kunne praktisere ulike rutiner for innslipp og registrering, så følg med på innbydelsen.  Nordreisa IL ser ikke behov for at klubben administrerer hvilke foreldre som skal være med på skiskytterrenn.  Dette regulerer seg selv på samme måte som .  Som tidligere år, vil det bli utpekt en hovedleder som sørger for innskyting for klubbens løpere.  Gunnar Nystu er hovedleder for rennet på Bardufoss 5. desember.

 

Sesongen 2020-2021 vil bli annerledes enn vi er vant med, men hvis alle følger retningslinjene og er tilpasninsgdyktige, vil dette gå bra!  Vi håper på mange muligheter for å gå ski- og skiskytterrenn denne vinteren,og da må alle utvise en stor porsjon velvilje :) :)