Info fra NIL Ski og Skiskyting ang Corona

Korona

Info pr. 12. mars 2020

Som følge av krav og retningslinjer gitt av norske helsemyndigheter mht begrensning i smitte av Corona virus, skal all felles aktivitet/trening opphøre umiddelbart. Nordreisa IL Ski og Skiskyting avlyser derfor alle treninger fremover frem til nye retningslinjer blir gitt av norske myndigheter. Ved endringer i tiltak og evt oppstart av felles aktivitet, vil dette bli annonsert på vår hjemmeside samt gjennom mail og Messenger.

 

Vi har en imidlertid en flott tid i møte mht vær og gode skiforhold i lang tid fremover. Det er ikke gitt noen begrensninger fra myndighetene mht aktivitet i egen regi, annet en generelle retningslinjer mht kontakt mellom mennesker. Nordreisa IL Ski og Skiskyting oppfordrer derfor til egentrening i form av både korte og lange skiturer i tiden fremover. Så fremt man ikke er syk, er aktivitet ute i frisk luft sterkt helsefremmende.

 

Vedlagt linker til retningslinjer gitt av norske myndigheters, ski- og skiskytterforbundet:

 

https://www.helsedirektoratet.no/

https://www.skiforbundet.no/

https://skiskyting.no/

 

Mvh

Nordreisa IL 

Ski og Skiskyting