Info om onsdagsrenn 2021

20200311_181324

Info pr. 15.01.2021

Nordreisa IL Ski og Skiskyting har ambisjoner om å arrangere onsdagsrenn også i år.  Oppstarten er forskjøvet i forhold til tidligere år fordi vi mangler snø!!  Vi håper at det snart vil dale hvite flak over Saga skistadion, og såfremt vi får litt mere snø, har vi mål om oppstart innen utgangen av januar.

Som coronatiltak vil det bli endring i gjennomføringen av onsdagsrennene. Vi har tett kontakt med kommuneoverlegen i planleggingen, og vi vil følge alle smittevern-anbefalinger som til enhver tid gjelder for å sikre et trygt arrangement.  Skigruppa vil blant annet endre noe på praksisen ved start for å minske antall barn som er tilstede på samme tid. Det vil heller ikke bli kafesalg inne på skihuset.

Barn, ungdommer, juniorer, foreldre og mosjonister inviteres til å ta på seg startnummer og delta på rennet som før.

For å få til et godt arrangegemnt vil foreldre bli bedt om å hjelpe til med gjennomføringen slik som tidligere.

 

Videre informasjon om gjennomføring og oppstart av onsdagsrenn vil bli lagt ut på hjemmesiden.  Følg oss gjerne også på vår nye, flotte Facebook-side.  Der blir det lagt ut jevnlige oppdateringer fra Nordreisa IL Ski og Skiskyting.

 

Med-ønske-om-snø-hilsen fra Nordreisa IL Ski og Skiskyting