Kunngjøring av anbudskonkurranse - utskifting kunstgress på Ymber Arena

Nordreisa idrettslag innbyr til anbudskonkurranse - Utskifting av kunstgress Ymber Arena.
Anskaffelsen kommer over terskelverdi for konkuranseutsetting og er derfor utlyst i DOFFIN
Konkurransegrunnlaget ble lagt ut 28.04.17. Vi gjør oppmerksom på at det kan gå noen dager før anskaffelsen er søkbar i registeret.

Prosjektet blir gjennomført med forbehold om vedtak i ekstraordinært årsmøte i NIL. Innkalling kommer.

Planlagt omfang av utskiftingen:

  • Fjerning gammelt kunstgress
  • Grunnarbeider
  • Legging nytt kunstgress

Arbeidet er planlagt utført sommer 2017.

Byggherre Nordreisa idrettslag Odd Hugo Pedersen-leder NIL
Prosjektgruppe Byggeleder/prosjektleder Elin Kaasen
  Leder NIL fotballgruppa Hilde Nyvoll
  Styremedlem fotballgruppa Trond Hallen