Ny dugnad i Saga

IMG_5616

Tirsdag 15. sept. kl. 17-20

 

Det er gjort mye, godt dugnadsarbeide i Saga i høst, men for å ferdigstille planlagte oppgaver, blir det ny dugnad tirsdag 15. september kl. 17.00 - 20.00

 

Dugnaden har flere fokusområder (arbeidsgjenger):

  • Skifte ut bæring skive 1-10 på skiskytteranlegget og reparere alle standsplassskilt, samt rydde gress, kratt og skog bak blinkene.
  • Få bort kvister og kratt langs løypetraseen – store deler av løypenettet.
  • Kviste, kappe og samle veden sør for brua – maskinarbeid skal gjennomføres senere her.
  • Vask og rydding av tidtakerbu/rennkontor

 

Av utstyr vi ønsker at dugnads mannskap tar med er blant annet:

  • Kapp og gjærsag, sag, hammer, spiker, brekkjern, vinkel, tommestokk,  spett, slegge – for arbeid på skiskytterstadion.
  • Motorsag, grensakser, ryddesag, motorisert gresstrimmer – for løype og stadion arbeid.
  • Kaffe og godt humør.

 

Alle er velkommen!!