Oppstart reguleringsplanarbeid Saga

Saga Skihus[1]

Oppstartsmøte 22. mai kl. 18.

Ski- og skiskyttergruppa jobber med fase 2 av utviklingen av Saga ski- og skiskytteranlegg som inkluderer nytt skiskytteranlegg.  

 

Nordreisa kommune har varslet om oppstart av arbeid med  reguleringsplan for  Saga ski- og skiskytteranlegg. I den anledning inviterer de til oppstartsmøte i Saga skihus tirsdag 22. mai 2018 kl. 1800.

Les mer om reguleringsplanarbeidet på kommunens hjemmeside.

 

Velkommen på møte!