Årsmøte i NIL er 20 mars kl. 19 på Saga skihus oversikt over årsmøter i undergruppene finnes i artikkel

Saker som ønskes behandlet må være styret ihende senest 14 dager før årsmøte.

Det innkalles til årsmøte i Nordreisa il med undergrupper. Saker som ønskes behandlet må meldes inn senest 14 dager før årsmøtene. Meldes inn til firmapost@nordreisail.no

 

 

 

Gruppe

Dato

Klokkeslett

Sted

Hovedlag NIL

20 mars

19.00

Skihuset Saga

Fotball

7 februar

18.00

Skihuset Saga

Svømming

7 februar

20.30

Tømmernesveien 57

Orientering

12 februar

20.30

Sørkjosen skole

Ski og skiskyting

26 februar

20.00

Skihuset Saga

Handball

27 februar

19.00

Nordreisahallen

Sykkel

19 februar

19.00

Reisa Vekst

 

For å ha stemmerett må du ha godkjent medlemskap i Nordreisa il