Tour de Reisa 05.- 06. desember 2020

UNADJUSTEDNONRAW_thumb_14845

NB! Covid-19 tilpasninger og påmeldingsfrist 1. desember

 

Nordreisa IL ønsker velkommen til Tour De Reisa 5.-6. desember. Det er pr. i dag ikke skiføre på Saga Skistadion, men vi håper og tror snøen legger seg i Saga.

Programmet er endret i år, og MANGE tilpasninger må gjøres pga Covid-19 situasjonen.

 

Innbydelsen MÅ leses grundig. Arrangementet vil deles inn i 2 kohorter pr dag med max 200 personer i hver kohort. 

Håper alle kan spre innbydelsen til personer dere vet har tenkt seg på skirenn til Nordreisa.

Innbydelsen er laget i dialog med smittevernlege i Nordreisa Kommune. Arrangementet vil følge smittevernmanual utarbeidet av NSF og rutiner etablert i  teamsmøte med Troms Skikrets tirsdag 17.november 2020

 

Alle må følge med på www.nordreisail.no i dagene før rennet om oppdatert informasjon.

 

Arrangøren sitt viktigste hensyn er at løperne skal få gått skirenn. Så får alle trenere/smørere/foreldre/tilskuere leve med at dette arrangementet og sannsynligvis sesongen 20/21 blir annerledes enn hva vi er vant til.

Håper flest mulig løpere stiller til start, samtidig som færrest mulig utenforstående dukker opp…;-)

 

Ta kontakt om spørsmål.

 

MVH

Karl-Gunnar Skjønsfjell

Sportslig leder Nordreisa IL ski og skiskyting

TLF: 91684062