Utskifting av kunstgresset er forsinket

Som mange av dere har lagt merke til, så er det gamle kunstgresset fjernet. Desverre er leverandøren forsinket med avretting av underlaget og levering og montering av det nye kunstgresset. Ny dato for overtagelse er satt til 25. september.
Vi håper at brukerne av anlegget smører seg med tålmodighet og vi satser på at det nye kunstgresset er verdt å vente på.
I følge leverandøren Proturf, skyldes forsinkelsen at anlegg som lå før oss i løypa er forsinket. De beklager forsinkelsen.
Det gamle kunstgresset er plassert på parkeringen og er klart for montering på grusbanene som har fått tildeling.

Området på og rundt kunstgresset, samt parkeringen nord for kunstgresset er stengt for all ferdsel i anleggsperioden frem til og med 25. september.

Om prosjektet:
Anskaffelsen blir gjort iht reglene om offentlige anskaffelser. Fire leverandører meldte sin interesse og to leverte inn anbud.
Proturf er valgt som leverandør. 

Valg av type kunstgress ble vurdert i forhold til levetid, kvalitet, kostnad og miljø. Det ble vurdert kork som fyllmateriale, men slik vi ser det vil ikke kork kunne fungere tilfredstillende i forhold til egenskaper, levetid og vedlikeholdskostnader. Vi har derfor valgt gummigranulat. Det er kjøpt inn utstyr for vedlikehold av banen og det vil bli innført rutiner for regelmessig vedlikehold og oppsamling av overflødig granulat slik at granulaten ikke kommer på avveie.

Kostnaden for nytt kunstgress og lydanlegg kommer på kr. 2,9 mill.

Det gamle kunstgresset blir rullet opp, merket og vil være klart for avhenting i løpet av mandag 4. september.

Spørsmål vedr. prosjektet kan rettes til:
Elin Kaasen (prosjektleder) elin@ymber.no
eller
Hilde Nyvoll (leder fotballgruppa) fotball@nordreisail.no