Årsmøte for Ski og Skiskyting

Hammer

8. mars kl. 20.00

 

NIL Ski og Skiskyting innkaller til årsmøte i Saga skihus 8. mars kl. 20.00

 

Saksliste:

Sak 1   Godkjenning av de stemmeberettigede – Medlemmer av Nordreisa IL

Sak 2   Godkjenning av innkalling og saksliste

Sak 3   Velge ordstyrer, referent og 2 til å underskrive protokollen

Sak 4   Status Saga Skianlegg

Sak 5   Årsberetning 2020

Sak 6   Årsregnskap 2020

Sak 7   Sportsplan 2020-2021

Sak 8   Innkomne forslag

Sak 9   Medlemsavgift 2021

Sak 10 Budsjett 2021

Sak 11  Valg

a) Styremedlemmer

b) Valgkomite

c) Valg til Skikretsting og Skiskytterkretsting

 

Velkommen!